DLA FIRM

Spektakl „Rzecz o sprzedaży” realizowany przez Milczarek Bukowski Trio odbywa się nie tylko w formule otwartej w teatrach. Może być on również zrealizowany w formie dedykowanej dla konkretnej grupy w różnych miejscach w Polsce i w różnych okolicznościach (spotkania biznesowe, spotkania firmowe, konferencje etc.).

W formule dedykowanej przygotowujemy specjalną edycję spektaklu „Rzecz o sprzedaży”, która zawierać może odniesienia, sformułowania oraz konteksty związane ze specyfiką firmy, grupą odbiorców, celami spotkania, itd. Możliwe jest zarówno modyfikowanie istniejących scen, jak również dopisywanie dodatkowych scenariuszy merytorycznych. Dzięki temu powstają przedsięwzięcia sceniczno-edukacyjne szyte na miarę okoliczności.

Częstą praktyką w realizacjach na zamówienie jest dodatkowy warsztat (ok. 2h) z uczestnikami prowadzony przez Dariusza Milczarka i Michała Bukowskiego na temat zagadnień poruszanych w trakcie spektaklu. Stwarza on szansę na łatwe odniesienie umownej rzeczywistości teatralnej do realnej, zawodowej i prywatnej perspektywy uczestników.

Jeśli organizujecie spotkanie np. dla kadry menedżerskiej, sił sprzedaży, związane z podsumowywaniem wyników, zmianami, nowymi strategiami, integracją, motywacją, planami, etc., spektakl „Rzecz o sprzedaży” może być dla Was ciekawym i inspirującym, ale także bardzo rozrywkowym elementem programu.

ZAPYTAJ NAS O DEDYKOWANY SPEKTAKL „RZECZ O SPRZEDAŻY”

Zgoda marketingowa